Nieuws

Huldiging vinder eerste jeugd kievitsei 2018 Hjalmar Dijkstra

Vanochtend werd de vinder van het eerste Friese jeugd kievitsei (2018) Hjalmar Dijkstra uit St. Annaparochie gehuldigd op het provinciehuis in Leeuwarden. Onder het toeziend oog van heit, pake en beppe en een aantal aaisykfreunden kreeg Hjalmar het sulveren Polske en een oorkonde van gedeputeerde Johannes Kramer uitgereikt. Uiteraard was er ook een mooie toespraak, waar Hjalmar zichtbaar van onder de indruk was. Net als zijn familie overigens. Daarna stortte de aanwezige pers zich op Hjalmar. Een heus interview door Timo Tjepkema van Omrop Fryslân doorstond Hjalmar glansrijk. Hij antwoordde rustig ontkennend op de vraag of hij het eerste aai liever had meegenomen. Nee hoor, Hjalmar is een echte fjildman en een fanatieke nazorger. En hij houdt van kaatsen. De sulveren Ljip komt gewoon in de prijzenkast tussen de kaatstrofeeën.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden